ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รอบโรงงานผลิตน้ำบางเขน

วันที่ 6 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (กปน) นำคณะผู้บริหาร กปน. และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อแจกจ่ายถุงบรรจุข้าวสาร น้ำดื่ม และข้าวกล่อง จำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนรอบสถานประกอบการ กปน. ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่บริการและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กปน. โดยภายในงานยังมีการอบรมให้ความรู้ สอนเทคนิควิธีซ่อมท่อประปา และดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านด้วย

          ในการนี้ นางสาวสุภาภรณ์ ได้ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 500 ถุง ด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125