ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ผู้ว่าการ กปน. ลงพื้นที่เร่งรัดงานก่อสร้างโครงการฯ 9 เสริมเสถียรภาพของระบบส่งน้ำประปา ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

วันที่ 6 มิ.ย. 2563

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ กปน. พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมเร่งรัดโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 อาทิ งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา อุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษกและถนนราชพฤกษ์ ซึ่งเมื่อโครงการฯ 9 แล้วเสร็จ จะช่วยเสริมเสถียรภาพของระบบส่งน้ำประปา สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง ช่วยสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125