ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราววันที่ 22 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 16 , 17 มิถุนายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
ผู้ว่าการ กปน. ตรวจเยี่ยมและเร่งรัดงานปรับปรุงระบบท่อประปา วัดราชบพิธฯ

วันที่ 30 พ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณริมคลองหลอด วัดราชบพิธฯ เพื่อเร่งรัดงานปรับปรุงระบบท่อประปาเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน พร้อมทั้งเสริมแรงดันน้ำในการจ่ายน้ำประปาให้แก่วัดราชบพิธฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นการวางท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร พร้อมปรับปรุงจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำให้เหมาะสม ทั้งนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ดำเนินงานไปพร้อมกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค และระบบระบายน้ำของวัดราชบพิธฯ อีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125