ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ คลองบางตลาด ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 1 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร และจิตอาสา กปน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ คลองบางตลาด ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563) ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย พลเอก นเรนทร์ ศิริภูบาล ผู้แทนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.) นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี กรมชลประทาน นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นายประสิทธิ์ ประคัลภวงส์ ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นางเบ็ญจวรรณ นิลดี หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร นำคณะจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การพัฒนาคูคลอง และการระบายน้ำ คลองบางตลาด ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้สามารถพร้อมรับฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ ระยะทางรวม 9.4 กิโลเมตร คือ โซน A จาก แม่น้ำเจ้าพระยา ถึง ถนนติวานนท์ ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร โซน B จาก ถนนติวานนท์ ถึง ซอยสามัคคี 47 ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โซน C จาก ซอยสามัคคี 47 ถึง ถนนประชาชื่น ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร โซน D จาก ถนนประชาชื่น ถึง คลองเปรมประชากร ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125