ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
การประปานครหลวง (กปน.) ตอบรับโลกดิจิทัลในยุค New Normal ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ชวนผู้ใช้น้ำทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ e-Service

วันที่ 29 พ.ค. 2563

          การประปานครหลวง (กปน.) ตอบรับโลกดิจิทัลในยุค New Normal ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ชวนผู้ใช้น้ำทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ e-Service ได้แก่

  • สมัครรับใบแจ้งค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill)
  • สมัครรับใบเสร็จค่าน้ำประปา / ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt)
  • ชำระค่าน้ำประปาออนไลน์
  • ติดตั้งประปาใหม่ สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว
  • บริการรับคำร้อง ได้แก่ มาตรวัดน้ำชำรุด มาตรวัดน้ำไม่เดิน เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ มาตรวัดน้ำมัว และมาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน (เดินช้า/ เร็ว)

          ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน MWA e-Service หรือใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile หรือ เว็บไซต์ www.mwa.co.th ผ่านระบบ MWA e-Service

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125