ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จับมือ ทต.บางปู วางท่อประปาใหม่รองรับการขยายตัวของชุมชน

วันที่ 27 พ.ค. 2563

กปน. จับมือ ทต.บางปู วางท่อประปาใหม่รองรับการขยายตัวของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

          นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชนและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เร่งก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ ร่วมกับโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ ในถนนแพรกษา
          โดย กปน. ได้วางท่อประธานใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ทดแทนท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ในถนนแพรกษา ช่วงตั้งแต่แยกตัดถนนสุขุมวิทถึงคลองแขก ความยาวท่อกว่า 2 กิโลเมตร พร้อมวางท่อจ่ายน้ำใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ทั้งสองฝั่งถนน ความยาวท่อกว่า 4 กิโลเมตรรวมมูลค่างานประมาณ 103 ล้านบาท ช่วยเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
          ซึ่งปัจจุบัน กปน. ดำเนินการวางท่อประธานแล้วเสร็จและเปิดจ่ายน้ำแล้ว ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้น้ำมีน้ำประปาที่มีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและ เพื่อการขยายการให้บริการรองรับการเติบโตของเมือง และความต้องการน้ำของประชาชนในอนาคตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กปน. จะประสานเทศบาลตำบลบางปู เพื่อก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำใหม่ต่อไป โดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125