ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางพื้นรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 28 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 29 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 30 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ชวนอบรมฟรี “ช่างประปามืออาชีพออนไลน์” ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ช่วยสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้ประชาชน

วันที่ 22 พ.ค. 2563

          การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมอบรมหลักสูตร "ช่างประปามืออาชีพออนไลน์” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ 10-24 มิถุนายน 2563 ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้ อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพช่างประปา

          โดยเป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ ให้ความรู้พื้นฐานงานประปาในครัวเรือน เช่น ระบบท่อภายในอาคาร การสำรวจท่อรั่วภายในบ้าน/อาคาร งานไฟฟ้าสำหรับประปา รวมทั้งสาธิตวิธีการประกอบท่อประปา การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น การล้างถังพักน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้ประชาชนสามารถดูแลระบบประปาเบื้องต้น ช่วยสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ รวมทั้ง ช่วยลดรายจ่ายจากการซ่อมแซมงานประปาในครัวเรือนได้อีกด้วย

          ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.mwa.co.th หรือ scan QR code ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1008 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125