ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. มอบเงินสนับสนุนการจัดทำตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) แก่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

วันที่ 18 พ.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 613 นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง(กปน.) และคณะผู้บริหาร กปน. มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ให้แก่สถานพยาบาลที่ประสบภาวะขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระของสถานพยาบาลได้เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้ง ยังเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้สามารถส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ได้ทันท่วงที โดยมี รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท. และ คณะ เป็นผู้แทนรับมอบ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125