ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน.ย้ำน้ำประปาหุงข้าวได้ปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบแล้ว ขอประชาชนอย่าแชร์ข่าวเท็จ

วันที่ 15 พ.ค. 2563

กปน.ย้ำน้ำประปาหุงข้าวได้ปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบแล้ว ขอประชาชนอย่าเชื่อ อย่าแชร์ข่าวเท็จ

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแชร์ข่าวเท็จในโซเชียลมีเดียเรื่องผอก การประปา ห้ามนำน้ำประปามาหุงข้าว วนเวียนมาทุกปีโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน โดยระบุว่าหากคลอรีนในน้ำประปาเจอกับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ แล้วจะกลายเป็นสารไตรฮาโลมีเทน หรือสารก่อมะเร็งนั้น
          กปน. ขอชี้แจงว่า สารไตรฮาโลมีเทนจะก่อมะเร็งได้ต้องมีปริมาณเกินมาตรฐานที่กำหนด เช่น มาตรฐาน USEPA ของสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ที่ 80 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่ในน้ำประปาเฉลี่ยมีประมาณ 40 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อนำน้ำประปามาหุงข้าว ค่าที่วัดได้ก็ยังคงน้อยกว่าค่ามาตรฐานมาก โดยเฉพาะตัวข้าวมีค่าไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้นจากการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยโดยสถาบันอาหาร ตั้งแต่ปี 2559
          ทั้งนี้ กปน. ขอยืนยันว่าน้ำประปาจากกระบวนการผลิต ตั้งแต่น้ำดิบ ระบบการผลิต ตลอดจนท่อส่งน้ำที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชนนั้นมีคุณภาพ สามารถอุปโภค บริโภคได้ด้วยความปลอดภัย และมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Lab Thai), กรมอนามัย ขอให้ผู้บริโภคสบายใจได้ว่าสามารถนำนํ้าประปามาหุงข้าวได้ ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากสารไตรฮาโลมีเทนอย่างแน่นอน
          อีกทั้ง บุคคลในภาพประกอบของข่าวเท็จนั้น คือ นพ. บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ไม่ใช่ ผอก.การประปา ตามที่ข่าวเท็จอ้างอิงแต่อย่างใด ซึ่งท่านได้เข้าร่วมการแถลงข่าวเรื่อง น้ำประปาปลอดภัย กับสถาบันอาหาร การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ด้วย
          ปัจจุบัน โซเชียลมีเดียสามารถเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็ว กปน.จึงขอพี่น้องประชาชนโปรดกรุณางดการส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปา สามารถติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line official account : @MWAthailand หรือ MWA call center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125