ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. ควักปีละ 10 ล้านตรวจคุณภาพน้ำหมื่นกว่าจุด พบ 99% ปลอดภัยสำหรับดื่ม

วันที่ 18 ม.ค. 2553

นายชัชชาย อาศุเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง ( กปน. ) เปิดเผยว่าปัจจุบัน กปน. ผลิตน้ำประปา ที่สะอาดสามารถดื่มได้ ด้วยคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด(WHO) วันละประมาณ 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้คลอรีนซึ่งมีราคาแพงและกิจการประปาทั่วโลกต่างก็ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำเช่นเดียวกัน เนื่องจากคลอรีนมีคุณสมบัติคงอยู่ในน้ำสามารถป้องกันเชื้อโรคที่อาจแปลกปลอมเข้ามาในระหว่างทางก่อนถึงมือผู้ใช้น้ำ ซึ่งการได้กลิ่นคลอรีนในน้ำประปาจึงรับประกันได้ว่าน้ำนั้น สะอาดปราศจากเชื้อโรคบริโภคได้ปลอดภัย แต่น่าเสียดายว่าขณะนี้ได้มีการกล่าวอ้างข้อมูลทางวิชาการว่า คลอรีนในน้ำประปาทำให้เกิดมะเร็งจนเป็นเหตุให้คนหลงเชื่อจนไม่กล้าดื่มน้ำประปา นอกจากจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆที่มีราคาแพง จึงจะปลอดภัยสำหรับดื่ม
 
การประปานครหลวงเอง ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องสารก่อมะเร็งที่มีอยู่ในน้ำประปานี้ ที่ผ่านมาจึงได้ว่าจ้างให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทั้งมีงานวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจสอบสารก่อมะเร็งหรือสารไตรฮาโลมีเธนในน้ำประปา โดย ติดตามศึกษาสารชนิดนี้ในน้ำประปาเป็นเวลาติดต่อกันหลายปี จนสรุปได้ว่าคลอรีนที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาและให้มีเหลือไปถึงปลายทางน้ำ มีปริมาณไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดมะเร็ง เนื่องจากมีปริมาณต่ำมากจนไม่มีนัยสำคัญ จึงมั่นใจว่าการดื่มน้ำประปาจะไม่เป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคต้องเป็นมะเร็งอย่างแน่นอน และคลอรีนมีคุณสมบัติเป็นก๊าชที่ระเหยได้ง่าย เพียงรองน้ำตั้งทิ้งไว้คลอรีนก็จะระเหยหมดไปเอง ไม่จำเป็นต้องผ่านเครื่องกรองแต่อย่างใด
 
ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ ได้กล่าวต่ออีกว่าในแต่ละปี กปน. จะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ส่งไปบริการประชาชนในพื้นที่บริการต่างๆ เช่น บ้านอยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล โรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ รวมทั้งที่ร้องขอให้ตรวจสอบให้เป็นจำนวนมากกว่า 1 หมื่นตัวอย่าง และจากการตรวจสอบพบว่ากว่า 99% คุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเฉลี่ยจุดละ 1,050 บาทหรือมากกว่า 10 ล้านบาทต่อปีก็ตาม แต่ กปน. ก็ยินดีเพราะทำให้มั่นใจว่าน้ำประปาที่ให้บริการประชาชนได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125