ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. แนะนำวิธี ฮาวทูเซฟน้ำอย่างไรให้ประหยัดสุด ๆ

วันที่ 16 เม.ย. 2563

          จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ที่ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้เท่าที่จำเป็น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอ มาร่วมสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำ ทุกที่ ทุกเวลา โดยเริ่มจากภายในบ้านของเราเองด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

  1. ปิดน้ำระหว่างล้างมือ สระผม ฟอกสบู่ และเปลี่ยนมาใช้ฝักบัวรูยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ
  2. ใช้แก้วรองน้ำสำหรับแปรงฟัน ประหยัดน้ำได้มากกว่าใช้มือรองน้ำ
  3. ใช้ภาชนะรองน้ำ เพื่อล้างผักและผลไม้ แล้วนำน้ำสุดท้ายไปรดน้ำต้นไม้ด้วยบัวรดน้ำ หรือถูพื้นนอกบ้าน
  4. ใช้กระดาษเช็ดคราบอาหารก่อนล้างจาน โดยล้างทำความสะอาดพร้อมกันในอ่าง ประหยัดน้ำกว่าเปิดล้างผ่านก๊อกโดยตรง
  5. รวบรวมปริมาณเสื้อผ้าให้มากเพียงพอก่อนซักผ้า แล้วใช้เครื่องซักผ้าโหมดประหยัดพลังงาน (ECO) ประหยัดน้ำ
  6. รองน้ำใส่ถังเพื่อล้างรถลดการใช้น้ำได้มากกว่าการใช้สายยาง 20-50 %

          การร่วมกันใช้น้ำทุกหยดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจาก จะช่วยประหยัดค่าน้ำประปาในแต่ละเดือนแล้ว ยังเป็นการช่วยเซฟน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญให้โลกใบนี้ให้มีใช้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนอีกด้วย🌏

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125