ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ชวนชาวไทย ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย ผ่านสื่อออนไลน์ ปลอดภัยจาก COVID-19

วันที่ 11 เม.ย. 2563

          นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 นี้ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมสืบสานประเพณีไทย ด้วยการทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชา และสรงน้ำพระภายในบ้านด้วยน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย

          นอกจากนี้ ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมขอพรญาติผู้ใหญ่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ และงดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา หากอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ให้ใช้การกราบไหว้และขอพร ด้วยการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

          ทั้งนี้ ขอความร่วมมีอประชาชนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและประกาศกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตาม เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กปน. เปิดทำการตามปกติ หากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ MWA Call Center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line Official Account : @MWAthailand

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125