ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ขยายเวลาให้เสนอที่ดินติดถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนด้านใต้) เพื่อออกแบบก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่ย่านบางมด

วันที่ 9 เม.ย. 2563

          ขณะนี้ได้ผู้ให้บริการงานออกแบบแล้ว เร่งจัดหาที่ดินเพื่อออกแบบและก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด เพิ่มแรงดันน้ำประปาย่านบางขุนเทียน-ทุ่งครุ-พระประแดงกำหนดแล้วเสร็จปี 67

          การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเสนอที่ดินบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนด้านใต้) ให้ กปน. พิจารณาเพื่อออกแบบก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำบางมดขนาดความจุ 120,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเสริมความมั่นคงในการจ่ายน้ำประปาในเขตบริการโซนตะวันตกด้านใต้ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 โดยคุณลักษณะที่ดินเบื้องต้น มีขนาดพื้นที่ 30-45 ไร่ อยู่ติดเขตทางถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวนด้านใต้) ช่วงระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ถึงคลองบางมด โดยต้องมีส่วนที่ติดเขตทางถนนกาญจนาภิเษกไม่น้อยกว่า 50 เมตร และจุดที่ไกลที่สุดมีระยะห่างจากเขตทางไม่เกิน 500 เมตร ทั้งนี้ ที่ดินต้องมีส่วนที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 40,000 ตารางเมตร (10,000 ตารางวา) เพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารสถานีสูบจ่ายน้ำที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีด้านแคบไม่น้อยกว่า 150 เมตร ในที่ดินดังกล่าวได้ โดยได้มีผู้สนใจเสนอรายละเอียดที่ดินให้ กปน. พิจารณาแล้วจำนวนหนึ่ง แต่ปรากฏว่ายังไม่มีที่ดินที่มีคุณลักษณะเบื้องต้นครบถ้วนตามที่ กปน. กำหนด ดังนั้น กปน. จึงพิจารณาขยายเวลาการเสนอที่ดินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งรายละเอียดที่ดินได้ที่ กองกลาง ฝ่ายบริการกลาง การประปานครหลวง 400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองโครงการสถานีสูบจ่ายน้ำ ฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก กปน. สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2831 ในวันและเวลาราชการ

          อนึ่ง ผู้ที่เคยเสนอที่ดินให้ กปน. พิจารณาแล้วสามารถเสนอรายละเอียดมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้ติดต่อประสานงาน กปน. ก่อนเสนอตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125