ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 8,9 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 เลื่อนจาก 6 มี.ค. 64 เป็น 13 มี.ค. 64
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
การประปานครหลวง (กปน.) ย้ำไม่ตัดน้ำ 2 เดือน ถึง 31 พ.ค. 2563 ขอประชาชนร่วมใจ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

วันที่ 7 เม.ย. 2563

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. สนองนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จาก COVID-19 ย้ำ กปน. ไม่ตัดน้ำทั้งชั่วคราว และถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ 2 เดือน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2563 สำหรับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

           ทั้งนี้ กปน. ขอเชิญประชาชน รับบริการงานประปา อาทิ บริการติดตั้งประปาใหม่ และอื่น ๆ สะดวก ง่ายดาย แค่ปลายนิ้วสัมผัส Click from Home ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปน.แอปพลิเคชัน MWA onMobile , เว็บไซต์ กปน www.mwa.co.th และ MWA e-Service สนับสนุนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

#กปน.ไม่ตัดน้ำถึง31พค63

#กปน.สนับสนุนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

#clickfromhome

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125