ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง สำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 วันที่ 6 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่วันที่ 1 มีนาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนอาจณรงค์ บางพื้นที่ วันที่ 3 มีนาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
7 เมษา นี้ กปน. งดทำธุรกรรมเฉพาะการรับชำระเงินชั่วคราว สนับสนุน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ“

วันที่ 23 เม.ย. 2563

          นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนจากการเดินทางไปในที่ชุมชน กปน. ของดทำธุรกรรมการรับชำระค่าน้ำ และการรับคำร้องต่าง ๆ ที่ต้องชำระเงิน เช่น การขอติดตั้งประปา การยก / ย้ายมาตรวัดน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอดจ่ายจร ทุกสาขา ของ กปน. เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 เมษายน 2563 โดย กปน. ยังคงผลิตและให้บริการน้ำปาสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ซ่อมท่อประปา ยังคงให้บริการตามปกติ ซึ่ง กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

          ทั้งนี้ ลูกค้า กปน. สามารถใช้บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย เช่น แอปพลิเคชัน MWA onMobile เว็บไซต์ www.mwa.co.th และ eservicesapp.mwa.co.th เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำ ขอติดตั้งประปา ฯลฯ บริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt การชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือตัวแทนรับชำระต่าง ๆ โดยในระหว่างนี้ กปน. ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระเกินกำหนดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วย
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line Official Account : @MWAthailand
            
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125