ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราววันที่ 22 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 16 , 17 มิถุนายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. ยืนยันยังให้บริการน้ำประปาตามปกติ โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จ

วันที่ 4 ก.พ. 2563

การประปานครหลวง (กปน) ยืนยันยังให้บริการน้ำประปาตามปกติ โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จ ❌อย่าเชื่อ อย่าแชร์ ❌

ตามที่มีการแชร์ข่าวเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ ว่า "น้ำประปาจะไม่ไหลทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น (คืนวันที่ 3 กพ 2563) รถกรมประปามาประกาศที่แถวบ้านค่ะ” พร้อมแนบ link ของ กปน นั้น

กปน.ยืนยันว่า กปน ยังคงให้บริการน้ำประปาตามปกติ ข้อมูลจาก link ดังกล่าว เป็นแผนบริหารจัดการระบบประปาตามปกติ ของ กปน ซึ่งจะดำเนินการซ่อมบำรุงในบางพื้นที่

กปน.ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าว และกรุณางดการเผยแพร่ต่อ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดและความตระหนกให้กับสังคมในวงกว้างด้วย และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กปน. ผ่าน facebook twitter line@MWAthailand หรือเว็บไซต์ www.mwa.co.th
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125