ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราววันที่ 22 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 16 , 17 มิถุนายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2563
กปน. จับมือ กทม. วางท่อประปาร่วมโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-มิตรไมตรี เปิดจ่ายน้ำแล้ว น้ำประปาไหลแรงขึ้น

วันที่ 27 ม.ค. 2563

          นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) วางท่อประปาใหม่ร่วมกับโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ของสำนักการโยธา กทม. โดย กปน. ได้วางท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 และ 300 มิลลิเมตร ในถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ตั้งแต่แยกตัดถนนนิมิตใหม่ ถึงคลองลำหิน ความยาวท่อรวม 11 กิโลเมตร มูลค่างานประมาณ 227 ล้านบาท เพื่อเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำ ตลอดจนรองรับการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยในอนาคต ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดจ่ายน้ำแล้ว ส่งผลให้ประชาชนในเขตมีนบุรี คลองสามวา และหนองจอก ได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125