ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
แถลงข่าว การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ประจำวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

วันที่ 31 ต.ค. 2554

แถลงข่าว การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ประจำวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554
 
          สถานการณ์น้ำล้น บริเวณคลองประปา ช่วงวัดนาวง เขตหลักหก จ.ปทุมธานี ขณะนี้การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว และยังมีบางจุดที่มีน้ำล้นเข้าคลองประปา ก็ได้มีการเสริมตลอดแนวคันคลอง โดยกรมชลประทาน สนับสนุนเรือโป๊ะ 2 ลำ เพื่อเสริมแนวคลองบริเวณท่อลอดคลองรังสิตถึงวัดนาวง และอีก 1 ลำ บริเวณคลองบ้านใหม่ หน้าหมู่บ้านบุญโต นอกจากนี้ กปน. ได้เช่าเรือโป๊ะเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการเสริมแนวคลอง บริเวณใกล้จุดตัดถนนศรีสมาน และประสานงานกรมเจ้าท่า และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำเรือโป๊ะเข้าดำเนินการบริเวณ ถนนแจ้งวัฒนะ-ศรีสมาน ทั้งนี้ กปน. ได้ตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณใกล้ วัดนาวง รวมทั้งได้ประสานงานกับสำนักงานเขตหลักสี่เพื่อเสริมแนวป้องกันช่วยเหลือชาวบ้านย่านหลักสี่ด้วย
          สถานการณ์น้ำในคลองประปาโดยรวมขณะนี้ ยังสามารถควบคุมระดับน้ำได้ และได้เร่งระบายน้ำลงคลองบางเขน บางซื่อ และสามเสน อย่างต่อเนื่อง ส่วนคุณภาพน้ำ แม้ขณะนี้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) จะมีค่าต่ำมาก แต่ กปน.ได้มีการเดินเครื่องเติมอากาศ และเติมผงถ่านกัมมันต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในการดูดซับสี กลิ่น ทำให้คุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) ทุกประการ
          สำหรับการให้บริการน้ำประปาในทุกพื้นที่ ขณะนี้ กปน. ยังสามารถผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการได้ตามปกติ รวมทั้งมีการป้องกันระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำในทุกพื้นที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บริการน้ำประปาได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่เพื่อความไม่ประมาท หากบ้านใดมีระบบการสำรองน้ำ ก็สามารถจัดเตรียมไว้เพื่อความสบายมั่นใจ
 
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติคุณภาพน้ำดิบ (ศอน.กปน.)
โทร. 0 2503 9776 , 0 2503 9818 โทรสาร 0 2503 9835
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125