ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง เปิดแถลงข่าวทุกบ่าย 2

วันที่ 31 ต.ค. 2554

         การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องจากผู้บริหาร กปน. ทุกท่าน มีภารกิจสำคัญในการป้องกันระบบการผลิตน้ำประปาในช่วงวิกฤตน้ำท่วมในขณะนี้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านมีเวลาทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้น้ำโดยตรง จึงขอแจ้งให้สื่อมวลชนที่ประสงค์จะติดตามข่าวของ กปน. โปรดมารับฟัง หรือสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ได้รับการมอบหมาย ในเวลา 14.00 น. ของทุกวัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำบางเขน ถนนประชาชื่น
 
 
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติคุณภาพน้ำดิบ (ศอน.กปน.)
ทร. 0 2503 9776 , 0 2503 9818 โทรสาร 0 2503 9835
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125