ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงยังแจกน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 28 ต.ค. 2554

         แม้ว่าขณะนี้การประปานครหลวงมีภาระในการป้องกันน้ำท่วมในระบบผลิตและจ่ายน้ำก็ตาม แต่การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและขาดแคลนน้ำดื่มยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุถุงพลาสติกขนาด 5 ลิตร ส่งไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำดื่มวันละกว่า 3,200 ถุง นอกจากนี้ยังส่งรถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ไปประจำที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.อยุธยา เพื่อให้บริการพระสงฆ์และผู้อพยพที่พักพิงจำนวนมาก รวมทั้งส่งรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน้ำแก่ในศูนย์พักพิงต่างๆ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125