ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงปิดจุดอ่อนทุกระบบผลิตและสูบจ่าย

วันที่ 28 ต.ค. 2554

         การประปานครหลวงได้เตรียมป้องกันน้ำท่วมเข้าระบบผลิต สถานีสูบจ่ายน้ำ และสถานีไฟฟ้าย่อยทุกแห่งของการประปานครหลวงแล้ว ซึ่งเป็นหัวใจของการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ซึ่งนอกจากจะมีแนวป้องกันในระดับปลอดภัยแล้ว ยังได้เตรียมเครื่องสูบน้ำที่มีกำลังสูบสูงไว้สำรองทุกแห่งอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125