ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สองการไฟฟ้า ร่วมช่วยการประปานครหลวง

วันที่ 28 ต.ค. 2554

          นายวิกรม สุวรรณชมภู ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า วันนี้ (28 ต.ค.54) เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้มาร่วมหารือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิตน้ำบางเขน ในกรณีที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งจากการหารือได้มีการซักซ้อมความเข้าใจ โดยหากประสบปัญหาจะใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงในการแก้ไข โรงงานผลิตน้ำก็จะสามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติ นอกจากนี้ กปน. ยังมีระบบป้องกันความเสี่ยงการใช้กระแสไฟฟ้าในโรงงานผลิตน้ำบางเขน โดยรับกระแสไฟฟ้าจาก 2 แหล่ง กรณีแหล่งใดมีปัญหาก็สามารถใช้อีกแหล่งทดแทนได้ทันที จึงมั่นใจว่าจะมีกระแสไฟฟ้ารองรับการผลิตจ่ายน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนแต่อย่างใด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125