ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ปรับแผนการสูบจ่ายน้ำช่วงน้ำท่วม

วันที่ 28 ต.ค. 2554

          ....การประปานครหลวง แจ้งว่าจำเป็นต้องลดปริมาณการผลิตน้ำประปาลงบ้าง เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบให้เหมาะสมกับการผลิตน้ำประปา และได้ปรับแผนการสูบจ่ายน้ำให้มีแรงดันน้ำสูงขึ้นในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารสูงตั้งแต่ชั้นที่ 2 ขึ้นไปได้มีน้ำใช้ จึงขอให้สำรองน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว
          ทั้งนี้ กปน. อาจลดปริมาณสูบจ่ายลงในช่วงกลางวันถึงเย็น อย่างไรก็ตาม กปน. ยังคงผลิตจ่ายน้ำประปาเป็นปกติตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ประชาชนอย่ากังวลใจ...
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125