ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
ขอบคุณชาวการประปานครหลวง จากใจทีมจิตอาสาบริษัทกรุงเทพประกันภัย

วันที่ 27 ต.ค. 2554

ทางทีมจิตอาสาของบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเมลล์ขอบคุณชาวการประปานครหลวง
ป้องกันน้ำท่วมลงคลองประปาที่ไซฟอนรังสิต
 
เรียนพี่เพื่อนน้อง ชาวการประปานครหลวงทุกท่านค่ะ

จากการที่ทีมจิตอาสาของบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยงานแพ็คน้ำดื่มเพื่อผู้ประสพภัย และงานแพ็คกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมลงคลองประปาที่ไซฟอนรังสิตในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมานั้น จากสิ่งที่ได้รับรู้ ได้เห็นตลอดสองวันนั้ชาวกรุงเทพประกันภัย
(ทั้ง 100 กว่าคนที่ได้มาร่วมงาน) ขอเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทย แสดงความชื่นชมและขอกล่าว ขอบพระคุณชาวกปน. ทุกท่านอย่างที่สุด ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจทำทุกอย่างที่จะสามารถทำได้ รวมทั้งทำในเรื่องที่ไม่น่าจะทำได้ด้วย มาเป็นเวลาแรมเดือน เพื่อช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกข์ยากลำบากมากไปกว่านี้จากสภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณอีกครั้งและขอส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องชาวกปน. ทุกคนให้ปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงด้วยค่ะ สู้ๆ นะคะ
 
สุธิดา มลิลา
ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ
กรุงเทพประกันภัย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125