ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ออก 6 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ใช้น้ำ

วันที่ 26 ต.ค. 2554

         ในวันนี้ (26 ตุลาคม 2554) การประปานครหลวง (กปน.) ได้วางมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม 6 มาตรการ ดังนี้ 1. ติดตั้งก๊อกน้ำสาธารณะชั่วคราวเฉพาะกิจ 2. ให้ความช่วยเหลือกับผู้ใช้น้ำที่ถูกน้ำท่วมและต้องการที่จะยกมาตรวัดน้ำ ติดตั้งก๊อกน้ำภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมให้สูงขึ้น 3. จัดรถน้ำดื่ม รถบรรทุกน้ำ ถุงยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์ แจกจ่าย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 4. กรณีที่มีปัญหาท่อเมนประปาแตก-รั่วในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง ให้เร่งรัดการจัดซ่อม กรณีที่ไม่สามารถจัดซ่อมได้ ให้สำนักงานประปาสาขาที่รับผิดชอบวางท่อเมนเป็นการชั่วคราว เพื่อให้มีน้ำประปาใช้ตลอดเวลา 5. การลดหย่อนค่าน้ำ (กรณีมีท่อประปารั่วภายใน) จะพิจารณาลดหย่อนตามความเหมาะสมจากจำนวนเงินที่คำนวณได้จากน้ำที่รั่วไหล และ 6. งดการตัดน้ำในกรณีที่ผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากมีปัญหาเรื่องน้ำประปา โปรดติดต่อ สายด่วน กปน. โทร. 1125
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125