ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงแจง น้ำประปาบางพื้นที่ขุ่น-ไม่ไหล

วันที่ 26 ต.ค. 2554

          นายวิกรม สุวรรณชมภู ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ใช้น้ำโทรเข้ามาร้องเรียนที่สายด่วน กปน. โทร 1125 เป็นจำนวนมาก กรณีน้ำประปาขุ่นและมีกลิ่นในพื้นที่นนทบุรีและธนบุรี ที่ใช้น้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สาเหตุเนื่องจากเกิดฝนตกหนัก บริเวณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ทำให้น้ำดิบมีความขุ่นสูงกว่า 100 NTU ซึ่งสูงกว่าปกติถึง 2 เท่า ประกอบกับมีน้ำท่วมเข้ามาในคลองประปาบางช่วง จึงทำให้คุณภาพน้ำประปาจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ในช่วงนี้ลดลง มีกลิ่นและสีผิดปกติไปจากเดิม แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้เร่งปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำดิบที่มีปัญหานี้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะค่อยๆ ดีขึ้น ส่วนการผลิตจ่ายน้ำยังคงจ่ายเป็นปกติ แต่ปริมาณลดลงบ้าง เนื่องจากต้องใช้เวลาในการปรับปรุงคุณภาพและการตกตะกอนนานขึ้น ซึ่ง กปน. ได้แก้ไขโดยส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำบางเขนไปเสริมแล้ว แม้ว่าจะยืนยันว่าน้ำประปายังคงปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารพิษก็ตาม หากประชาชนไม่มั่นใจ ก็อาจนำน้ำไปต้มหรือกรองก่อนบริโภคก็ได้เพื่อความสบายใจ
          ส่วนกรณีน้ำประปาไม่ไหลในบางพื้นที่ของ อ.บางบัวทอง อาทิ ซอยโรงเรียนสารสาสน์ อาจเกิดจากท่อแตกรั่ว แต่เนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังสูงเต็มทุกพื้นที่ ยังไม่สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้ ส่วนที่โรงพยาบาลไทรน้อย กปน. ได้ดำเนินการแก้ไขจนน้ำไหลเป็นปกติแล้ว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125