ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปาครหลวง แจ้งว่ายังคงผลิตและจ่ายน้ำได้เป็นปกติ

วันที่ 26 ต.ค. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้แถลงแก่ผู้สื่อข่าวว่า ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ได้มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม สายด่วน กปน. โทร .1125 เป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้มีข่าวลือว่าน้ำประปาจะหยุดจ่ายน้ำ หรือน้ำประปาดื่มไม่ได้นั้น ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และขอยืนยันว่า กปน. ยังคงผลิตและจ่ายน้ำเป็นปกติ แม้ว่าคุณภาพน้ำดิบในช่วงนี้ ทำให้น้ำประปาที่ผลิตได้มีกลิ่นและสีเจือปนอยู่เล็กน้อย แต่คุณภาพน้ำประปาก็ได้เกณฑ์มาตรฐาน และปลอดภัยไร้สารพิษสามารถดื่มได้ แต่เพื่อความสบายใจอาจนำไปต้มก่อนดื่มก็ได้ สำหรับกลิ่นคลอรีนในน้ำประปาช่วงนี้อาจมีกลิ่นแรงกว่าปกติ การได้กลิ่นคลอรีนในน้ำเท่ากับเป็นการยืนยันว่าน้ำประปาสะอาดปราศจากเชื้อโรคแน่นอน หากต้องการลดกลิ่นคลอรีน ก็สามารถรองน้ำใส่ภาชนะตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 ชม. กลิ่นคลอรีนก็จะหายไป
          สำหรับการป้องกันโรงงานผลิตน้ำของ กปน. ขณะนี้ได้ก่อแนวกั้นน้ำสูงกว่า 2 เมตร พร้อมวางแนวกระสอบทรายและคลุมด้วยพลาสติกอย่างดี ไว้โดยรอบระบบผลิตและระบบไฟฟ้าแล้ว จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กปน. ได้มีการเตรียมพร้อม จะดูแลป้องกันให้อย่างดีที่สุด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท ก็ควรสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในยามฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น กรณีไฟฟ้าดับ เป็นต้น
          นายเจริญ ยังได้กล่าวอีกว่าในช่วงนี้ แม้ กปน. จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในการให้บริการน้ำ อยู่ตลอดเวลา แต่ก็มีชาวโชเชียลเน็ตเวิร์ค ส่งข้อความมาให้กำลังใจ กปน. เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเห็นว่า กปน. มีความตั้งใจจริงในการทำงานโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
 
สาธารณสุข เก็บน้ำประปาไปตรวจแล้ว
          นอกจากนี้ กปน. ได้รับการติดต่อจากสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเก็บตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจสอบ โดยจะแจ้งผล ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะแม้ กปน. จะประกาศว่าน้ำประปายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเชื่อ แต่หากเป็นหน่วยงานกลางอย่างกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นผู้รับรองแล้ว ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจยิ่งขึ้น
 
ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานแก้ปัญหาวิกฤติน้ำท่วม การประปานครหลวง โทร 02 503 9776 หรือ 02 503 9818 แฟ็กซ์ 02 503 9835
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125