ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ยันป้องกันโรงกรองน้ำทุกแห่งอย่างเต็มกำลัง ควรสำรองน้ำไว้ห่วงไฟดับไม่มีน้ำใช้

วันที่ 25 ต.ค. 2554
 
           วันนี้ (25 ต.ค.54) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงงานผลิตน้ำบางเขน นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้แถลงแก่ผู้สื่อข่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ บางช่วงเวลามีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของ กปน.อยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กปน. สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ในการให้บริการน้ำประปาแก่พี่น้องประชาชนไว้ได้แล้ว โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพน้ำ กปน. มีนักวิทยาศาสตร์ที่คอยควบคุมดูแลการผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิด หมั่นตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยการเติมสารเคมีและเติมอากาศ เพื่อปรับสภาพน้ำดิบให้อยู่เกณฑ์ที่ดีสามารถนำมาผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ให้ประชาชนอุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกัน กปน. มีโรงงานผลิตน้ำอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำบางเขน สามเสน ธนบุรีและมหาสวัสดิ์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่บริการทั้งด้านฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้การผลิตน้ำประปาสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งในหลายพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการของ กปน. เริ่มมีน้ำไหลเข้ามา ซึ่งหากในพื้นที่มีน้ำท่วมขังสูงขึ้นเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ในด้านของ กปน. มีความห่วงใยแก่ผู้ใช้น้ำที่ใช้เครื่องสูบน้ำ (Pump) จากถังพักน้ำ โดยเฉพาะผู้ใช้น้ำในอาคารสูง หากมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า อาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำประปาอยู่บ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการไม่ประมาทต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น พี่น้องประชาชนควรติดตามและ เฝ้าระวังเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมในการสำรองน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำที่มีการใช้เครื่องสูบน้ำไว้ด้วย ทั้งนี้ กปน. ได้เตรียมรับมือกับเหตุการณ์กรณีที่ระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้องไว้แล้ว โดยได้ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาเป็นกรณีพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125