ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
คลองประปาชั้นในไม่มีปัญหาน้ำท่วม

วันที่ 24 ต.ค. 2554
 
            สำหรับการบริการจัดการน้ำที่ล้นเข้าคลองประปานั้น ขณะนี้ กปน. ได้ร่วมประสานงานกับ กทม.ซึ่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ เร่งสูบระบายน้ำออกจากคลองประปาแล้ว พร้อมกับ กปน. ได้เพิ่มการทำกาลักน้ำ เพื่อระบายน้ำลงคลองบางซื่อเพิ่มขึ้น ช่วยให้สามารถระบายน้ำออกเพิ่มขึ้นอีก 4,200 ลบม./ชม. จึงทำให้สถานการณ์น้ำในคลองประปาช่วงกรุงเทพชั้นในไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125