ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขาพญาไท เสนอดูแลปรับปรุงระบบท่อภายให้ออมสินกับราบ 1 รักษาพระองค์ฯ

วันที่ 11 ม.ค. 2553
 
 
 
น.ส.สุทธิลักษณ์ ยอดพยุง ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ สำนักงานประปาสาขาพญาไท(สสญ.) เปิดเผยว่า ทีมงาน Best Care Service สสญ. ได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่กับลูกค้ารายใหญ่ พร้อมสอบถามความต้องการและปัญหาของลูกค้า คือนายวิภาดา วัฒนสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง ของธนาคารออมสิน จำกัด สำนักงานใหญ่ จึงได้ทราบว่า ธ.ออมสินกำลังประสบปัญหาน้ำไหลอ่อน จากการตรวจสอบของทีมงาน Best Care Service พบว่าอาจมีสาเหตุมาจากท่อภายในเก่า เป็นท่อเหล็กที่มีอายุการใช้งานมานานและอุดตัน ทีมงานจึงได้เสนอให้มีการเปลี่ยนท่อภายในทั้งหมด พร้อมกับการล้างถังพักน้ำ เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาที่ใช้ภายในสำนักงานใหญ่สะอาดได้มาตรฐาน ซึ่งผู้ใช้น้ำให้ความสนใจเป็นอย่างมากและขอให้ สสญ.เข้าดำเนินการโดยเร่งด่วน
 
นอกจากนี้ทีมงานยังได้เข้าพบ พันเอกณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ถนนวิภาวดี จากการพูดคุยจึงได้รับทราบว่าแรงน้ำภายในกรมมีปัญหา สาเหตุเนื่องจากกรมทหารราบที่ 1 ฯ มีพื้นที่กว้างมากหากมีท่อแตกรั่วเกิดขึ้นก็จะทำให้น้ำไหลอ่อนและสูญเสียค่าน้ำมาก ดังนั้นจึงควรติดตั้งมาตรวัดน้ำย่อยภายในเพื่อควบคุมและง่ายแก่ตรวจสอบการใช้น้ำกรณีที่เกิดท่อแตกรั่วภายในด้วย จึงสนใจและยินดีให้ กปน. ดำเนินการ พร้อมกับเห็นว่าข้อแนะนำของ กปน. เป็นสิ่งที่ดีที่หน่วยงานราชการต่างๆควรให้ความดูแลและเอาใจใส่ เพราะจะช่วยประหยัดงบประมาณด้านสาธารณูปโภคได้มากในแต่ละปี ดังนั้นจะช่วยเผยแพร่ให้หน่วยงานเครือข่ายของตนได้ทราบต่อไป
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125