ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี มอบแท่นน้ำประปาดื่มได้ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 ก.ย. 2554

          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา นายอุลิช มากไมตรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ2)เป็นผู้แทนมอบแท่นน้ำดื่ม จำนวน 1 จุด ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ
         การประปานครหลวงได้จัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้ โดยมีกิจกรรมติดตั้งแท่นน้ำดื่มให้แก่หน่วยงานและสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและส่งเสริมการบริโภคน้ำประปา แทนการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด และเนื่องด้วยในปี 2554 นี้ กปน. ได้ทำ MOU ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้กับสถานที่ต่างๆ ทางคณะฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขอติดตั้งแท่นน้ำดื่มด้วยเช่นกัน
          นายพิทยา ได้กล่าวขอบคุณการประปานครหลวง ที่สนับสนุนการติดตั้งแท่นน้ำดื่มให้กับทางคณะฯ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อคณะอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้ดื่มน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125