ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ติดตามข้อมูลใกล้ชิด มั่นใจแม้ฝนตกหนัก ไม่กระทบต่อคุณภาพและการผลิตน้ำประปา

วันที่ 27 ก.ย. 2554

          นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า จากสถานการณ์น้ำหลาก ในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคกลาง ประกอบกับปริมาณฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ กปน. ได้เฝ้าติดตามและประสานงานด้านปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดกับ กรมชลประทาน เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดปัญหา จะสามารถแก้ไขได้ทันที ซึ่งจากการเดินทางไปดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันที่เสาร์ที่ 24 กันยายน 2554  พร้อมกับข้อมูลที่ได้รับจาก นายศรมิษฐ์ สิงห์คะนอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พบว่า แม้ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในขณะนี้ จะมีมากจนเกินความจุอ่าง ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำออก เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนให้เหมาะสม แต่คาดว่าในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงจนถึงปลายเดือนกันยายนนี้ จะสามารถระบายน้ำออกได้จนอยู่ในระดับเก็บน้ำปกติ ทั้งนี้ จากการประสานงานกับกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับการป้องกันแนวคลองตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมเข้าคลองประปาแต่ประการใด นอกจากนี้ กปน. ยังได้เฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ำ พบว่าคุณภาพน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามการประปานครหลวงก็ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝน จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า น้ำประปาจาก กปน. ปลอดภัย และมีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125