ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
ครั้งแรก!! ไทย-ลาว ลงนาม “พัฒนาการประปา”

วันที่ 27 ก.ย. 2554

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง(กปน.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับท่านดาวเพ็ด บัวพา ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว (NPNL) โดยมีท่านมัด สุนมาลา อธิบดีกรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นพยาน ซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะในเรื่องบุคลากรและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กปน.จะให้การสนับสนุน แก่การประปาลาวฯ ต่อไป นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการกปน. เปิดเผยว่า เดิมทีการประปาไทยกับลาวเริ่มมีการแลกเปลี่ยนฝึกอบรมทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาได้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่ง การลงนามครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นการกระชับความร่วมมือ การช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านความรู้วิชาการ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม อันจะทำให้เกิดความต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นความร่วมมือในระดับอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป ท่านดาวเพ็ด บัวพา ผอ. NPNL กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่การให้บริการน้ำของรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาวนั้นให้บริการได้ร้อยละ 57 และมีเป้าหมายจะขยายพื้นที่บริการให้เป็นร้อยละ 90 ในปีพ.ศ. 2558 และร้อยละ 100 ในปี 2563 ซึ่งในขณะนี้ทาง NPNL ยังติดปัญหาเรื่องการจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ การร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยให้ NPNL ช่วยจัดทำ MASTER PLAN ได้ ทั้งยังเป็นการยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้นไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125