ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง มอบแท่นน้ำดื่ม บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ถ. กัลปพฤกษ์

วันที่ 27 ก.ย. 2554

          วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. นายสมชาย คล่องอาสา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีมอบแท่นน้ำดื่ม ภายใต้โครงการ กปน.รักสวน (MWA in the park) ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ถ. กัลปพฤกษ์ ประปาสาขาภาษีเจริญ พื้นที่บริการสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) โดยมี นายณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพาน กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้รับมอบ นายวิศิษฏ์ แสงสิริไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) ได้กล่าวรายงานว่า การประปานครหลวง มีนโยบายให้บริการสังคม ควบคู่ไปกับการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดสามารถดื่มได้ โดยในปี 2554 นี้มีแผนติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 129 จุด โดยเน้นการติดตั้งแท่นน้ำดื่มในสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่นหน่วยราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด มัสยิด สนามกีฬาใน กทม. วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง จุดจอดรถแท็กซี่ สถานีขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ โครงการ MWA in the Park โดยติดตั้งแท่นน้ำดื่มในสวนสาธารณะต่างๆ ให้บริการน้ำแก่ประชาชนที่มาออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ เช่นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ แห่งนี้ตามโครงการ พฤกษา สุขภาพสดใส ถวายไท้องค์ภูมิพล ที่นอกจากจะร่มรื่นล้อมรอบไปด้วยแมกไม้แล้ว ยังมี ลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น ทางเดิน ลู่วิ่ง สนามบาสเก็ตบอล และเซปักตะกร้อ ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย โดยได้ติดตั้งแท่นน้ำดื่มจำนวน 2 จุด ในบริเวณสนามเด็กเล่นและข้างลู่เดิน-วิ่ง ไว้บริการซึ่งจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้ทุกคนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดเพื่อการบริโภคโดยไม่ต้องซื้อหา และยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องของขวดพลาสติกอีกด้วย นาย ณรงค์ ได้กล่าวขอบคุณ การประปานครหลวงที่ติดตั้งแท่นน้ำดื่มในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าน้ำประปาดื่มได้อย่างปลอดภัย ที่ผ่านมา กปน. ได้มีการประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของของประชาชนและหวังว่าจะมีความร่วมมือในครั้งต่อ ๆ ไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125