ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ลงนาม เอแบค ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 ก.ย. 2554

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนประสานความร่วมมือด้านวิชาการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ของ กปน. และ เอแบค ในอนาคต

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125