ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ให้ อบต. บ้านกระแชง 5 ล้านบาท ป้องกันน้ำท่วม

วันที่ 27 ก.ย. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายบวร จับศรทิพย์ นายก อบต. บ้านกระแชง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนเงินทุน 5 ล้านบาท จัดทำคันดินป้องกันน้ำท่วม ตั้งแต่ซอยแยกเชื่อมถนนติวานนท์ อบต.บ้านกระแชง วัดโพธิ์เลื่อน และที่ลุ่มที่น้ำท่วมถึง อันจะช่วยลดผลกระทบกับประชาชน รวมทั้งจะช่วยป้องกันน้ำเสียท่วมเข้าคลองประปาอีกด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามดำริของ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125