ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง เร่งยกมิเตอร์น้ำ – ก๊อกน้ำ ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนมัสยิดท่าอิฐ

วันที่ 22 ก.ย. 2554

          เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง ได้เข้าสำรวจพื้นที่บริเวณชุมชนมัสยิดท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เพราะชุมชนดังกล่าวอยู่ติดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงน้ำจะท่วมบริเวณทางเดินในชุมชนประมาณ 50 เซนติเมตร
          ส่งผลทำให้มิเตอร์น้ำประปาจำนวนมากจมน้ำ ไม่สามารถอ่านน้ำได้ อีกทั้งก๊อกน้ำประปาหลายบ้านจมน้ำ ผู้ใช้น้ำไม่สามารถใช้น้ำประปาในการบริโภคอุปโภคได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง จึงได้ดำเนินการยกมิเตอร์น้ำให้สูงขึ้นจากระดับเดิม จำนวน 11 มาตร เพื่อสะดวกในการอ่านน้ำ รวมทั้งยกก๊อกน้ำให้ผู้ใช้น้ำสามารถใช้น้ำประปาได้ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ผู้ใช้น้ำ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125