ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด “ปาป้า” ให้ผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 20 ก.ย. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า” จำนวน 32,000 ขวด พร้อมถุงบรรจุน้ำดื่ม 5 ลิตร 3,000 ถุง ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยผ่านทางกองทัพบก จำนวน 12,000 ขวด ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ จำนวน 10,000 ขวด และผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล จำนวน 10,000 ขวด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.อุตรดิตถ์ จ.ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125