ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกวิถีทาง

วันที่ 20 ก.ย. 2554

          ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ในขณะนี้นั้น นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ กปน. สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ.อุตรดิตถ์ จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ ดังนี้
          * มอบเงินช่วยเหลือผ่านกระทรวงมหาดไทย จำนวน 300,000 บาท กระทรวงแรงงาน จำนวน 100,000 บาท และกองทัพบก จำนวน 100,000 บาท   * มอบน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า” ให้กองทัพบก จำนวน 12,000 ขวด กระทรวงมหาดไทย จำนวน 10,000 ขวด กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 ขวด และกระทรวงแรงงาน 5,000 ขวด    * มอบถุงบรรจุน้ำดื่มขนาด 5 ลิตร จำนวน 30,000 ถุง    * มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด    * ส่งรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน จ.ชัยนาท    * จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการยกระดับก๊อกน้ำเพื่อหนีน้ำท่วม ในรายที่ได้รับความเดือดร้อน    * สนับสนุนรถขุด ทราย และกระสอบทราย ให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125