ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวงหนุน 3 ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ปทุมฯ-อยุธยา ก้าวต่อไป...เตรียมขยายเครือข่ายร่วมกับ UNDP

วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
          การประปานครหลวง หยั่งรากโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ปูพรม 3 ชุมชนแรก จังหวัดปทุมธานี แห่งละแสนบาท ร่วมดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมตะลุยงานใหม่กับ UNDP ขยายเครือข่ายลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่กลอง อีกหลายจังหวัด
          นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า หลังจากที่ กปน. เร่งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน และเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้เกิดความตระหนักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 นี้ กปน. ปรับมิติการขยายเครือข่ายใหม่ โดยมอบเงินทุนสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นชุมชนต้นน้ำของ กปน. ชุมชนละ
1 แสนบาท จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโดยคุณพรรณี รัศมี ใช้ชื่อโครงการ "พี่สอนน้อง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อสานต่อแนวคิดการนำน้ำหมักชีวภาพมาช่วยฟื้นฟูน้ำในคลองเปรมประชากร ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ม.6 ต.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ดำเนินการโดย คุณทัศ ช้างเยาว์ หมอดินอาสาแห่งหนองเสือ ผู้ซึ่งพลิกฟื้นสวนส้มให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมกันใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมี และเข้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกข้าว เลี้ยงปลา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมี และชุมชนสุดท้าย คือ ชุมชนบ้านบางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ดำเนินการโดย คุณฉลวย กะเหว่านาค คนท้ายแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีจิตใจอันกว้างใหญ่ คิดค้นรูปแบบถังดักไขมันด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จากน้ำเน่ากลายเป็นน้ำใส ปัจจุบันนำความรู้ที่มีไปเผยแพร่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
          นายวิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า นอกจาก กปน. จะดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนโดยตรงแล้ว ยังได้เริ่มขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ อีกหลายจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP โดยใช้ชื่อโครงการรวมใจรักษ์น้ำเช่นกัน ทั้งนี้ กปน. และ UNDP มีแผนงานสนับสนุนชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง และเจ้าพระยา ปีละไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน สำหรับปีนี้มีชุมชนเข้าร่วมประมาณ 7 ชุมชน จากจังหวัดตาก กาญจนบุรี นครสวรรค์ปทุมธานี สมุทรปราการ และ กรุงเทพฯ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาโครงการจากทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันพิจารณาวัตถุประสงค์และกิจกรรมของทุกชุมชน เพื่อเลือกชุมชนที่เหมาะสมที่สุด และสำหรับชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ สามารถเขียนแนวคิดโครงการ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์น้ำ ("Water for People” Partnership:Small Grants Programme : WPP/SGP) ชั้น 12 อาคารองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2304 9100 ต่อ 2131 , 2613 และ 1820 โทรสาร 0 2280 4294 หรือทางอีเมลล์ poonsin.sreesangkom@undp.org , thadthana.luengthada@undp.org และ suwimol.sereepaowong@undp.org ตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือนมิถุนายน 2555
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125