ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง และบมจ.พฤกษา จับมือ MOU กันครั้งแรก พัฒนาระบบประปาเพื่อที่อยู่อาศัย

วันที่ 20 ก.ย. 2554

         นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (ซ้าย) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการร่วมมือศึกษาและนำระบบสารสนเทศสมัยใหม่มาพัฒนาการให้บริการงานประปาแบบ One Stop Service กับ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (ขวา) เพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณูปโภค และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำ ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125