ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง เร่งย้ายก๊อกหนีน้ำให้ชาวบ้านริม 2 ฝั่งเจ้าพระยา

วันที่ 12 ก.ย. 2554

            นางฉวีวรรณ วินิจเขตคำณวน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การประปานครหลวง แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปา นครหลวง มีความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของผู้ใช้น้ำในเขต กทม. สมุทรปราการ และนนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเร่งให้ดำเนินการยกก๊อกน้ำที่จมน้ำไม่สามารถใช้การได้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำที่มีปัญหาดังกล่าว โปรดติดต่อได้ที่ โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ ยก / ย้าย ให้ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125