ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
แจกทุนโรงเรียนพร้อมสอนทำน้ำหมักชีวภาพฟื้นฟูแหล่งน้ำใน จ.ปทุมฯ

วันที่ 8 ม.ค. 2553
 
นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ผลิตและส่งน้ำ) กปน. เปิดเผยว่าในวันที่ 27 มกราคม 2553 ที่จะถึงนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดบางกระดี จังหวัดปทุมธานี กปน. เตรียมจัดกิจกรรมอบรมและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้กับชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี รวม 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง” โรงเรียนสามโคก โรงเรียนคลองบ้านพร้าว โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ โรงเรียนบางพูน โรงเรียนวัดถั่วทอง โรงเรียนวัดดาวเรือง โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน และโรงเรียนวัดมะขาม รวมถึงชาวบ้านจากเทศบาลบางกระดี คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานราว 600 คน
 
โดยจะอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม สาธิตและอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพโดยนักวิชาการอิสระ ผศ.อรพินท์ พิเนตรพงษ์ คุณพรรณี รัศมี และทีมงาน จากชุมชน ม.6 พัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้นำชาวบ้านในการใช้น้ำหมักชีวภาพฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างจริงจัง จนน้ำที่เคยเน่าเสียในชุมชนกลับมีสภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียให้ชุมชนอื่นๆมาเรียนรู้
 
นอกจากนี้ กปน.ยังจะได้สนับสนุนอุปกรณ์และทุนแก่ทั้ง 10 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท เพื่อสานต่อโครงการ และให้ร่วมแข่งขันประกวดแผนอนุรักษ์น้ำดีเด่นเพื่อชิงรางวัลอีกด้วย ซึ่งจะตัดสินและมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการ ในเดือนกรกฎาคม ศุกร์นี้
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125