ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
เชิญเข้าร่วมสมัครแข่งขันวิ่งมาราธอน “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 24

วันที่ 12 ก.ย. 2554

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 24” เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ธันวาคม 2554 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยมีสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เป็นหน่วยงานสนับสนุนน้ำประปาให้กับนักกีฬา
          งานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนำทูลเกล้าถวายสมทบกองทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ...สนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-628-8361 หรือ www.bkkmarathon.com
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125