ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง พบ “กลุ่มเพื่อนประปา” ครั้งที่ 2 ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน

วันที่ 12 ก.ย. 2554

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ฝ่ายปฏิบัติการ การประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรม "กลุ่มเพื่อนประปา” ครั้งที่ 2 โดย นายวิกรม สุวรรณชมพู ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และ นายธวัชชัย สายสมร ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และธนบุรี ให้การต้อนรับสมาชิกกลุ่มเพื่อนประปา ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่บริการของสำนักงานประปา 4 สาขา ได้แก่ สาขาบางกอกน้อย สาขาภาษีเจริญ สาขาตากสิน และสาขาบางบัวทอง รวมทั้งผู้โทรศัพท์แจ้งเหตุท่อประปาแตกรั่วที่ Call Center 1125 รวมทั้งสิ้น 40 คน มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการผลิตน้ำประปาที่สะอาดกว่ามาตรฐาน สามารถดื่มได้ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้าน CSR ของ กปน. เพื่อให้สมาชิกฯ เป็นแกนหลักในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ไปสู่ผู้ใช้น้ำ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ กปน. เพื่อสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ใช้น้ำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มอบน้ำหมักชีวภาพ (EM) ให้กับสมาชิกฯ เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาน้ำเน่าเสียอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125