ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
กีฬากระชับสัมพันธ์ ประปาสิงคโปร์ กับ การประปานครหลวง ครั้ง 17

วันที่ 9 ก.ย. 2554

          นายวิทัย อาวุชานนท์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมสโมสรพนักงานการประปานครหลวง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง กปน. กับสโมสรการประปาสิงคโปร์ ครั้งที่ 17โดยมี MR.CHEW MEN LEONG ในฐานะ CEO และ MR.Ooi Kian Eng นายกสโมสรประปาสิงคโปร์ ให้เกียรติมาร่วมเปิดงาน ซึ่งในครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬา 8 ประเภท อาทิ เนตบอล ตะกร้อ ฟุตบอล ฯลฯ นอกจากนี้คณะนักกีฬาได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125