ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง ได้รางวัลนวัตกรรม ติดตั้งประปาใหม่ใน 24 ชม.

วันที่ 9 ก.ย. 2554

          นางฉวีวรรณ วินิจเขตคำณวน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง(กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน.ได้มุ่งมั่นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามนโยบาย "ประปาเพื่อประชาชน" นั้น กปน. จึงได้พัฒนาระบบงานใหม่ที่เรียกว่า นวัตกรรม "New Meter : 24 การติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่ใน 24 ชั่วโมง " จนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น(ประเภทชมเชยระดับกลุ่มบุคคล) ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น(SOE Awards)ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา
          นวัตกรรม "New Meter : 24 การติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่ใน 24 ชั่วโมง" เป็นการนำเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งจากระบบนำร่องสื่อสารผ่านดาวเทียม(GPS: Geographic Position Setting) ประกอบกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือพร้อมพิกัดตำแหน่ง(Smart Phone) เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่ ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบหรือสั่งการแก้ไขได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ไปถึงที่จุดงาน และหลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จจะบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ(CIS Web: Customer Information System)และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS: Geographical Information System) ของการประปานครหลวงจะแสดงรูปแบบขนาดและประเภทของท่อบนแผนที่ ได้ทันที
          นางฉวีวรรณ กล่าวว่า นวัตกรรม "New Meter : 24 การติดตั้งมิเตอร์น้ำใหม่ใน 24 ชั่วโมง" เป็นบริการที่เหนือความคาดหมายของประชาชน เพราะหลังจากติดตั้งประปาให้อย่างรวดเร็วแล้วยังแจ้งผลให้ผู้ใช้น้ำทราบได้ทันที ผ่านระบบ SMS, MMS, E-Mail อีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125