ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 17:00 - 18:00 น. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการประปานครหลวง จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน Internet

วันที่ 3 ก.ย. 2554
 

          วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 17:00 - 18:00 น. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการประปานครหลวง จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน Internet มีผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet , e-Mail , ระบบชำระค่าน้ำผ่าน Web ฯลฯ ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125