ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน.ร่วม กทม. ช่วยเหลือไฟไหม้คลองเตยเดือนเดียวไหม้ 2 ครั้ง

วันที่ 8 ม.ค. 2553
 
 
นางสาววงเดือน ตันติกุล ผู้จัดการสำนักงานประปาสุขุมวิท (ผจ.สสส.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ร่วมกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ. มาลินี สุขเวชวรกิจ ได้ออกเยี่ยมเยียนและมอบถุงบรรเทาทุกข์พร้อมน้ำดื่ม ปาป้า ให้แก่ผู้ประสบเหตุไฟไหม้ในชุมชนคลองเตยซึ่งเกิดไฟไหม้ติดกันถึง 2 ครั้ง คือในวันที่ 27 พฤศจิกายน และ8 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยครั้งที่สองได้สร้างความเสียหายแก่ตำหนักบ้านปลายเนินบางส่วนด้วย ทั้งนี้หม่อมราชวงศ์หญิงเอมจิตร จิตรพงศ์ ได้พาคณะตรวจความเสียหายภายในตำหนัก และมีความประสงค์ที่จะขอติดตั้งหัวดับเพลิง ภายในตำหนักบ้านปลายเนิน ซึ่งทางสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิทจะได้ประสานกับเขตคลองเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีประวัติเก่าแก่ควรค่าแก่การรักษาไว้
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125