ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2554
การประปานครหลวง มอบแท่นน้ำดื่มให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา จ. นนทบุรี

วันที่ 31 ส.ค. 2554

          เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00น. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานมอบแท่นน้ำดื่มให้กับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จำนวน 2 จุด โดยมี นายโพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา เป็นผู้รับมอบ
          นายวิศิษฏ์ แสงสิริไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) ได้กล่าวรายงานว่า กปน. มีนโยบายบริการเชิงสังคม โดยจัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาว่าสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะที่ถือเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งทุกจุดที่มีการติดตั้งจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา และผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกแล้ว สำหรับวันนี้ได้ทำพิธีมอบ แท่นน้ำดื่ม จำนวน 2จุดให้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชาฯ ในพื้นที่บริการของสำนักงานประปาสาขาบางบัวเพื่อให้นักเรียนกว่า 1,300 คน ได้ดื่มน้ำประปาที่สะอาดตลอดเวลา ช่วยประหยัดเงินซื้อน้ำดื่มจากขวดพลาสติก และลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง
          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ ได้กล่าวขอบคุณ ผอ.โพยม ที่ช่วยส่งวงโยธวาทิตมาร่วมงานวันสถาปนา กปน.เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา การมอบแท่นน้ำดื่มในวันนี้นับเป็นโครงการที่ดี และหวังว่าเมื่อนักเรียนได้ดื่มน้ำประปาแล้วแล้วจะขยายผลต่อไปยังครอบครัว การประปานครหลวงให้คำมั่นว่าจะดูแลน้ำดื่มและคุณภาพน้ำให้ดีที่สุด เพราะน้ำประปาได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลกปี 2006
          นายโพยม จันทร์น้อย ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ว่าการ และผู้บริหารที่เอาใจใส่และดูแลคุณภาพชีวิตของเยาวชน ที่ให้บริการติดตั้งแท่นน้ำดื่ม ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าน้ำประปาดื่มได้จริงๆ เพราะมีสถาบันที่น่าเชื่อถืออย่างมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การตรวจสอบและรับรองในคุณภาพน้ำประปา ในทุกพื้นที่บริการของ กปน. จึงขอให้ทุกคนหันมาดื่มน้ำประปากันดีกว่า
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125